Điểm mù giao thông: Đoạn đường bất ổn, tăng khả năng gây tai nạn

Khi chúng ta nhìn xuống đường có thể thấy có vạch báo cho các xe muốn rẽ trái. Tuy nhiên điểm rẽ này lại được bố trí ở ngay điểm giao cắt, nơi có biển cấm đi ngược chiều.Không khó để thấy điểm bất cập này sẽ gây nguy hiểm như thế nào cho các lái xe, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy