Di sản Việt Nam |Số 59|: Văn bản Hán Nôm Trường Lưu

Cùng với “Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng” thì mới đây “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943)” đã được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đến nay Việt Nam đã có chín di sản tư liệu được UNESCO ghi danh (gồm ba di sản tư liệu thế giới và sáu di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương). Đồng thời sự kiện này cũng đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước có tới 3 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi đã từng giới thiệu với quý vị trong một chương trình trình của di sản Việt Nam về Mộc bản Trường Lưu, trong chương trình tuần này chúng ta sẽ cùng trở lại với ngôi làng này để tìm hiểu về Văn bản Hán Nôm - một tư liệu quý hiếm về văn hóa và giáo dục của một làng quê ở miền Trung Việt Nam để hiểu hơn về giá trị di sản cũng như hành trình ghi danh cùng câu chuyện bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu ở Hà Tĩnh.

Cùng bàn luận về nội dung này, xin giới thiệu ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Bích Liên