Di sản Việt Nam |Số 34|: Giáo dục di sản cho lớp trẻ - Giải pháp bền vững bảo tồn di sản quốc gia

Đất nước ta có một kho tàng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, tuy nhiên có một thực tế là hiện nay nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ đang thờ ơ trước tài sản quý giá này. Vì vậy, cần định hướng nhận thức về giá trị của các di sản, giáo dục về ý thức gìn giữ và phát huy di sản, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc của lớp trẻ.

Để tìm hiểu thực tế giáo dục di sản của chúng ta đang diễn ra như thế nào và giải pháp nào để phát huy tốt ý nghĩa và vai trò của giáo dục di sản, chúng tôi đã mời tới trường quay TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cùng trao đổi về vấn đề này!

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Linh Chi – Hải Linh