• 2395 lượt xem
  • 05:41 31/10/2022
  • Văn hóa

Di sản Việt Nam |Số 31|: Mộc bản Trường Lưu - di sản từ nhà ra thế giới

Di sản tư liệu ở làng quê Việt Nam phong phú, đa dạng và cần phải nhận diện, quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị. Làng Trường Lưu ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có 2 di sản đã được ghi vào danh mục Di sản tư liệu của chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là mộc bản Trường học Phúc Giang và sách cổ Hoàng Hoa sứ trình đồ.

Hệ thống di sản tư liệu này có được chính là nhờ quá trình sưu tập, nhận diện giá trị và hơn hết là chính quyền cùng dân làng thống nhất được việc đảm bảo quyền (sở hữu) với nghĩa vụ (bảo quản) và trách nhiệm (với cộng đồng, với nhà nước, với tổ chức quốc tế, với công sức của tiền nhân) cùng cộng đồng quảng bá và in ấn sách vở, số hóa... để phát huy giá trị của hệ thống di sản tư liệu này.

Để hiểu hơn về quá trình gìn giữ và phát huy giá trị của các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Huy và tìm kiếm những giải pháp để phát huy giá trị của hệ thống di sản tư liệu, chúng tôi đã mời tới trường quay Tiến sĩ Phạm Thị Khánh Ngân - Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mời các bạn theo dõi chi tiết chương trình!

Ngô Trang