Di sản Việt Nam |Số 42|: Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Trang phục truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn chứa đựng những giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử của từng tộc người, tồn tại từ nhiều đời, là thông điệp của quá khứ để lại cho ngày nay. Vì vậy việc bảo tồn và gìn giữ di sản văn hoá này là vô cùng quan trọng và trở nên cấp bách hiện nay, nếu không những sắc màu văn hoá được dệt nên từ truyền thống sẽ có nguy cơ bị mai một.

Đất nước ta với 54 dân tộc anh em, 54 nền văn hoá đa dạng, mang đậm các nét đặc trưng riêng của mỗi vùng miền, tộc người. Và một trong những thành tố văn hóa được coi là “tấm thẻ căn cước” riêng của mỗi dân tộc, một trong những dấu hiệu quan trọng dễ nhận thấy nhất để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác chính là bộ trang phục truyền thống. Trải qua các thời kì lịch sử, giờ đây các bộ trang phục truyền thống chính là những minh chứng cho các yếu tố văn hoá thấm nhuần, chứa đựng giá trị truyền thống mỗi tộc người.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các nền văn hoá đang có sự giao thoa mạnh mẽ cùng với sự thay đổi về thị hiếu thẩm mỹ như hiện nay thì trang phục các dân tộc thiểu số đang phải đứng trước nhiều nguy cơ thách thức trong việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống. Chính vì vậy, nhận thức đúng đắn và có những giải pháp kịp thời cho việc bảo tồn trang phục truyền thống - một giá trị di sản văn hóa vô cùng đặc biệt đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Cùng bàn luận trong chương trình với PGS.TS. Phạm Văn Dương – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

 

Hải Linh