Đến 2025, TPHCM sẽ chuyển 50% trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai là củng cố, nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở. Trong đó, TP cũng đặt ra mục tiêu chuyển đổi mô hình Trạm Y tế (TYT) hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Theo báo cáo của PGĐ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu, hiện TP Hồ Chí Minh có 40 TYT đang hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, TP đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 sẽ có 52 trạm và đến năm 2025 thì 50% TYT tại TP Hồ Chí Minh sẽ được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP, nếu thực hiện được trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, người dân có thể đến các trạm này thăm khám và được chẩn đoán một số bệnh không quá phức tạp. Trạm cũng là mô hình bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện TP, được hỗ trợ về nhân sự và cơ sở vật chất.

Bác sĩ LÊ NGUYÊN THÀNH, Trưởng Trạm Y tế phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh: “Khi cơ sở vật chất và chất lượng đi vào chiều sâu hơn thì người dân cũng sẽ có sự suy nghĩ đi tới một bệnh viện khác mất thời gian, còn cơ sở gần nhà hơn mà chất lượng gần như tương đương thì họ sẽ suy nghĩ lại thì đi tới gần hơn, đỡ mất thời gian hơn”.

Để thực hiện, trong năm 2022, ngành y tế đã được bố trí nguồn kinh phí chi không thường xuyên cho các quận huyện để mua sắm trang thiết bị và sữa chữa các trạm y tế.

Ông NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: "Sau đại dịch Covid, ngành Y tế TP đã được bố trí nguồn kinh phí chi không thường xuyên cho các quận, huyện để mua sắm trang thiết bị và sữa chữa là 56 tỉ đồng, cho 50 TYT, trong đó 20 tỉ mua trang thiết bị và 30 tỉ để sữa chữa các công trình."

Hiện, ngành Y tế TP cũng đang gấp rút hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung, đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế cho các TTYT phân bổ về trạm y tế.

Ông NGUYỄN HOÀI NAM, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh: “Về bộ khung của trung tâm mua sắm đã xong. Thậm chí bây giờ chúng tôi đã xây dựng xong danh mục thuốc của các TTYT. Để ngay khi được phê duyệt sẽ bắt tay ngay vào công tác đấu thầu danh mục thuốc cho TTYT, cung ứng cho TYT”.

Sau khi thực hiện thí điểm, mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình sẽ được nhân rộng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở cho người dân thành phố. 

Phương Thảo