Đề xuất thuế tăng thêm đối với dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng

Cho ý kiến tại Hội thảo về bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với một số luật liên quan do Văn phòng Quốc hội phố hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam tổ chức, các ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo làm rõ tính phù hợp của quy định thuế tăng thêm đối với các dự án chậm triển khai, chậm sử dụng đất.

Về quy định “đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và tiền thuế tăng thêm", các đại biểu đề nghị rà soát quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật quản lý thuế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thùy Linh Minh Công