Đề xuất tăng hưởng bảo hiểm y tế ngoại trú trái tuyến

Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số nội dung của Điều 22 Luật BHYT hiện hành với trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng tuyến.

Cụ thể, trong trường hợp người dân khám chữa bệnh trái tuyến cấp cơ bản (bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 - không được phân loại tuyến cuối), Bộ Y tế đề xuất 2 phương án: Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 60% chi phí nội trú và 40% chi phí ngoại trú (trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú); Giữ nguyên theo quy định hiện hành, 100% chi phí điều trị nội trú và không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú (trừ các cơ sở thuộc huyện là 100% nội và ngoại trú).

Bộ Y tế cũng chỉ ra, với phương án đề xuất trên, nhà nước có thể phải giải quyết dư luận xã hội liên quan đến giảm quyền lợi cho người bệnh vượt cấp chuyên môn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi giảm tỷ lệ chi trả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam