Đề xuất tăng giờ làm thêm tất cả ngành nghề

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về tăng giờ làm thêm trong năm.

Theo đó, số giờ làm thêm tối đa trong tháng được đề xuất tăng lên 72 giờ thay vì 40 giờ như hiện nay; mức trần 300 giờ làm thêm trong năm được áp dụng cho tất cả ngành nghề, do chủ sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận. 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng cần thiết tăng giờ làm thêm, bởi đại dịch COVID-19 kéo dài hai năm, đặc biệt là đợt dịch thứ tư làm đứt gãy sản xuất, doanh nghiệp thiếu hụt lao động, nhất là cuối năm. 

Trước mắt, chính sách dự kiến áp dụng tới 31/12/2022.