Đề xuất mỗi người dân có một tài khoản số để học tập suốt đời

Tri thức của con người sẽ là nguồn lực, động lực chủ yếu tạo nên sự tăng trưởng trong kinh tế tri thức của các quốc gia. Và trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay để khai thác tốt tiềm năng của người Việt, biến thành động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội thì mỗi người phải trở thành những công dân số, học tập suốt đời.

Để cho bà con ở những vùng dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận tri thức qua công nghệ số như người dân ở thành phố, Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân đề xuất Bộ Thông tin & Truyền thông nên nghiên cứu xây dựng một nền tảng đặc biệt hiệu quả. 

Cũng theo bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay một số bộ, ngành, tổ chức đã xây dựng nền tảng số dùng chung trong ngành, lĩnh vực của mình. Do đó Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu ý tưởng này và sớm có đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một nền tảng đào tạo trực tuyến phục vụ cho công việc học cả đời của người dân Việt Nam.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam