Đề xuất mỗi năm đóng BHXH thừa được hưởng 2 tháng lương

Tại hội nghị góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do Hội liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức ngày 31/8, Cán bộ công đoàn TP.HCM đề nghị khi đạt mốc hưởng lương hưu tối đa 75%, với mỗi năm đóng BHXH thừa, lao động được trả 2 tháng lương thay vì nửa tháng như hiện hành.

Đại diện lãnh đạo công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân), nói quy định hiện nay người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) mức hưởng bằng 45% bình quân lương tháng làm căn cứ đóng. Sau đó tỷ lệ này tăng dần lên và đạt tối đa 75% nếu đóng đủ 30 năm với nữ và 35 năm với nam.

Đại diện công đoàn doanh nghiệp đông lao động nhất thành phố đề xuất muốn khuyến khích công nhân ở lại hệ thống, các mức chi trả cần công bằng, không nên tạo ra sự so sánh. Do đó, sau khi đạt được mốc thời gian để hưởng lương hưu tối đa 75%, mỗi năm thừa nên được trả tương ứng hai tháng lương bình quân làm căn cứ đóng.

Liên quan số năm đóng BHXH thừa sau khi đạt được mức hưởng lương hưu tối đa 75%, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đại diện một số công đoàn phía Bắc đề xuất nên hoán đổi để được nghỉ hưu sớm.

Cụ thể, với mỗi năm đóng thừa sẽ được hoán đổi để nghỉ sớm mà không bị trừ 2% tỷ lệ hưởng, tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định.

(*) Nguồn: VnExpress

Việt Bắc