Đề xuất mở rộng các trường hợp chỉ định thầu trong y tế và xây dựng

Trong phiên thảo luận về Luật Đấu thầu (sửa đổi), một trong những nội dung được quan tâm là các quy định về chỉ định thầu, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế và xây dựng.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Đề cập về chỉ định thầu trong lĩnh vực xây dựng, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cụ thể hơn đối với những trường hợp chỉ định thầu gói thầu tái định cư tại điểm d khoản 1, để đảm bảo tính khả thi.

Đối với lĩnh vực y tế, đại biểu Trần Thị Nhị Hà, đoàn Hà Nội đề nghị dự thảo cần quy định về chỉ định thầu rút gọn trong trường hợp cấp bách thiên tai, dịch bệnh, mở rộng các trường hợp áp dụng chỉ định thầu rút gọn gồm cả trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm và thuốc. Đồng thời, đề xuất bổ sung thêm trường hợp chỉ định thầu trong mua sắm trang thiết bị y tế đặc chủng.

Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung thêm trường hợp chỉ định thầu dành cho việc thực hiện mua một số loại trang thiết bị y tế đặc chủng trên thế giới chỉ có 1 hoặc 2 nhà sản xuất chế tạo và bán thương mại trên thị trường.