Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xuống 5 năm

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất, tăng mức trợ cấp với người cao tuổi đủ điều kiện lên 500.000 đồng/tháng từ ngân sách nhà nước thay vì 360.000 đồng/tháng như hiện hành và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tùy điều kiện kinh tế xã hội và ngân sách từng thời kỳ, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu đề xuất được thông qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ước tính, thêm 700.000 người cao tuổi vào lưới an sinh. Kinh phí phát sinh mỗi năm khoảng 7.100 tỷ đồng.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, giảm tuổi hưởng giúp người già có thêm tiền cải thiện cuộc sống. Chính sách cũng giảm áp lực cho các địa phương có ngân sách hạn hẹp do tiền chi trợ cấp cho người trên 80 tuổi hiện do các tỉnh thành đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc nâng mức tiền trợ cấp dễ gây so sánh với nhóm đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội, tạo áp lực phải tăng mức trợ giúp.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã hoàn thiện lấy ý kiến lần đầu, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6, trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2023, thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024 và có hiệu lực từ 1/1/2025.

(*) Nguồn: VnExpress

Lan Phương