Đề xuất giải pháp xử lý tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun

Liên quan đến việc san hô trong Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang suy giảm, chết hàng loạt, từ 25/6, Ban quản lý vịnh Nha Trang đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát các khu vực Hòn Mun và vịnh Nha Trang.

Sau khi có kết quả khảo sát sơ bộ, các đơn vị này tiếp tục trồng phục hồi san hô thí điểm tại một số khu vực Hòn Mun và một số điểm trong vịnh Nha Trang. Trước mắt, thành phố cũng đã chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp đối với các sở, ngành có liên quan trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm và tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan vịnh Nha Trang. Về giải pháp lâu dài, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đề nghị thành lập Ban điều phối cấp tỉnh đối với các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học Khánh Hòa. Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá định kỳ, lên phương án lắp phao phân vùng tại khu vực Hòn Mun; lắp phao phân vùng, bảng hiệu tại những khu vực được thực hiện trồng phục hồi san hô; lắp camera - năng lượng mặt trời tăng cường giám sát tại khu vực Hòn Mun.