Đề xuất gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2023

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính vừa đề xuất giải pháp gia hạn hơn 100.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2023.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất, gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế gia hạn 64.000 - 65.000 tỷ đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 tháng. Ước tính, số thuế được gia hạn khoảng 42.000 - 43.000 tỷ đồng. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Số tiền dự kiến gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng.