Đề xuất dịch vụ an ninh mạng vào nhóm ngành kinh doanh có điều kiện

Đa số đại biểu thống nhất với đề xuất này nhằm tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng và thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia.

Thảo luận tại tổ sáng 6/1, nhiều đại biểu bày tỏ quan tâm đến nội dung đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng vào Phụ lục - Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Theo đó đa số thống nhất với việc bổ sung này nhằm tạo hành lang pháp lý quy định Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng và thực hiện nhiệm vụ cần thiết, cấp bách và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia.

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư, gồm 227 ngành, nghề hiện chưa quy định về hoạt động “kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng”. Trong khi đó đây là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia. Điều này đặt ra tính cần thiết, cấp bách phải bổ sung ngành nghề này trong Luật Đầu tư nhằm tạo hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ an ninh mạng.

Thời gian qua, từ thực tiễn công tác và qua kiểm tra trực tiếp các Bộ, Ban, ngành, Cơ quan Trung ương đã phát hiện có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng bị lây nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các lỗ hổng bảo mật trên là chưa có hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; có nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp an ninh mạng không đủ năng lực. 

Theo ông nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Luật An ninh mạng chưa quy định khái niệm về sản phẩm an ninh mạng, trở thành kẽ hở trong pháp luật trong quản lý Nhà nước về quản lý các sản phẩm an ninh mạng, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, do đó cấp thiết sửa trong lần này.

Về vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền nên sớm ban hành quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho việc bổ sung quy định việc kinh doanh dịch vụ bảo vệ an ninh mạng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Luật an ninh mạng sửa ngay trong đó, có quy định dịnh giao Chính phủ quy định về nội dung này.

Thị trường an ninh mạng trong nước đã hình thành, nhiều doanh nghiệp an ninh mạng đã được thành lập, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bán sản phẩm cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Việc mua các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng từ các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng nhiều. Do đó, bên cạnh tạo điều kiện cho dịch vụ bảo vệ an ninh mạng này phát triển, cần phải kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế những nguy cơ về bảo mật, phá hoại góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội./.