Đề xuất chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hộ kinh doanh cá thể sẽ trở thành đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đề xuất này được đưa ra trong Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hiện đang có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp hơn 30% GDP của cả nước. Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ Lào động, Thương binh và Xã hội xây dựng đang lấy ý kiến, dự kiến luật bổ sung thêm 3 nhóm tham gia BHXH bắt buộc, gồm: Chủ hộ kinh doanh; người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; người lao động làm việc không trọn thời gian (làm việc bán thời gian).

Ba nhóm đề xuất tham gia BHXH bắt buộc kể trên, theo Bộ LĐ-TB&XH, luật hiện hành còn “bỏ sót” dù có nhu cầu và khả năng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng chưa được luật hoá. Với hộ kinh doanh cá thể, hiện cả nước có hơn 5,1 triệu hộ (gấp 6 lần số lượng doanh nghiệp). Trong đó có hơn 1,7 triệu lượt hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế (theo dữ liệu thuế). Tuy nhiên, nhóm này hiện chỉ một số nhỏ tham gia BHXH tự nguyện, chưa bắt buộc tham gia BHXH.

Phòng Thời sự