Đề xuất chính sách xây dựng dự án Luật Hàm, cấp ngoại giao

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Tọa đàm chuyên gia, đóng góp ý kiến về đề xuất chính sách xây dựng dự án Luật Hàm, cấp ngoại giao nhằm triển khai Kế hoạch xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đây là dịp để Ủy ban Đối ngoại cũng như tiểu ban pháp luật nghe Bộ Ngoại giao thông tin về kết quả tổng kết Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao năm 1995 cũng như các nội dung đề xuất chính sách trong xây dựng Luật Hàm cấp ngoại giao.  

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhận định, Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995 đã có những đóng góp vào thành tựu công tác đối ngoại của Việt Nam, tuy nhiên có một phần trong đó bộc lộ những khiếm khuyết, hạn chế nhất định.

Theo các chuyên gia, từ khi Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995 được ban hành, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai ngay việc phong hàm ngoại giao để đáp ứng yêu cầu đối ngoại. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống thì phải gắn được hàm cấp ngoại giao với một mức lương hoặc phụ cấp và phải có quy định cụ thể về lợi ích của hàm cấp để cán bộ Ngoại giao có sự phấn đấu. Cũng có đề xuất về việc tăng thêm nghĩa vụ của cán bộ Ngoại giao, cũng như một số những giải pháp nhằm tăng sự gắn bó cũng như trách nhiệm của người mang hàm ngoại giao với quyền lợi đi kèm với nghĩa vụ.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thế Anh -

Thế Anh