Đề xuất các trường hợp Cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động; trong đó đề xuất rõ các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

Dự thảo quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động đề xuất: Việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong các trường hợp sau:

  • Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;
  • Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy;
  • Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã.
  • Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm.