Đề xuất bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn nước ngoài cho cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Giao thông - Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nước ngoài cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nước ngoài cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo chủ trương cho phép chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 63 ngày 16/6/2022 với giá trị là hơn 7.036,6 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền dùng để hoàn trả vốn gốc khoản vay Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc là hơn 4.699,6 tỷ đồng, tương đương gần 245,8 tỷ KRW và hoàn trả vốn gốc khoản vay Ngân hàng tái thiết Đức là 2.337 tỷ đồng tương đương 100 triệu USD. Giá trị nêu trên được tính toán theo tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 63 và sẽ được chuẩn xác tại thời điểm hạch toán chi phí vốn đầu tư đã thực hiện, theo báo An ninh Thủ đô.

Ngoài ra, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn thủ tục đề xuất kế hoạch trung hạn cho dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (hiện dự án này mới có trong danh mục dự án trong nước trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công).

Mai Phương