Đề xuất áp dụng thang bậc lương của ngành quân đội cho ngành y tế

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng đại dịch Covid-19 đã cho thấy vai trò không thể thay thế của y tế dự phòng, y tế cơ sở, tuy nhiên, qua đại dịch cũng bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục, xử lý ngay, đặc biệt là chế độ đãi ngộ, sự quan tâm đầu tư đối với đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam