Đề nghị tăng sản xuất, tìm nguồn cung, nhập khẩu vitamin A

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc về việc tăng cường nguồn cung ứng vitamin A đơn thành phần dược chất.

Cục quản lý dược đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc tăng cường nghiên cứu, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và nhập khẩu thuốc vitamin A để cung ứng cho chương trình y tế. Trước đây, vitamin A liều cao dùng để bổ sung cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi được các tổ chức nước ngoài viện trợ, nhập khẩu vào Việt Nam và phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo nhu cầu. Từ năm 2023, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm vitamin A từ nguồn kinh phí của địa phương hoặc từ nguồn của các Chương trình Mục tiêu Quốc gia đã được phân bổ cho địa phương. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam