Đại biểu đề nghị tặng huân chương cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, có cách làm đột phá

Ngày 28/03, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, một nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị là dự thảo Luật cần chú trọng đến người lao động trực tiếp, dám nghĩ, dám làm, khu vực ngoài nhà nước để kịp thời động viên, khuyến khích người lao động sáng tạo, cống hiến.

Đối với hình thức khen thưởng Huân chương lao động các hạng nhất nhì , ba một số đại biểu cho rằng dự án luật đã bao quát hết các trường hợp. Tuy nhiên chưa có quy định nào đề cập đến khen thưởng cán bộ dám nghĩ dám làm hoặc có cách làm hay, tháo gỡ đc các điểm nghẽn trong chính sách tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ. . Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần xem xét bổ sung khen thưởng cho những đối tượng này.

Bà MAI THỊ PHƯƠNG HOA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định: “Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 14 ngày 22/9/2021 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, trong đó yêu cầu biểu dương, khen thưởng xứng đáng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao, vì lợi ích chung. "Chủ trương này cần được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật, nhất là trong bối cảnh hiện nay, một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu chùng xuống, không dám làm gì chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm",

Có cùng quan điểm, đại biểu Bùi Hoài Sơn đoàn Hà Nội cho rằng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra. Do đó, cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng lao động trực tiếp, qua đó động viên, khích lệ tinh thần, vật chất để cá nhân cống hiến nhiều hơn nữa.

Ông BÙI HOÀI SƠN - Đại biểu Quôc hội thành phố Hà Nội: “Dự thảo cần quan tâm nhiều hơn đến đối tượng lao động trực tiếp, qua đó động viên, khích lệ tinh thần, vật chất với cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực để cá nhân cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại nhiều giá trị phát triển đất nước.”