Đề nghị phân quyền cho chủ tịch UBND quận phê duyệt đề án sử dụng tài sản công

Sáng 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” đã làm việc với UBND Quận 7. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An Ninh của Quốc hội Đỗ Quang Thành làm trưởng đoàn.

Bám sát nghị quyết 19, từ năm 2020 đến hết năm 2023 UBND quận 7 đã giảm được 10 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, chiếm gần 20%. Tất cả 42 đơn vị sự nghiệp công lập của quận đều được giảo tự chủ tài chính giai đoạn 2023 -2025 với mức tự đảm bảo chi từ 10% đến 70%.

Tuy nhiên, khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị Quận gặp nhiều hạn chế do một số tiêu chí, tiêu chuẩn về số lớp học của trường mầm non và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với nguồn thu khai thác 1 phần diện tích cơ sở hoạt động sự nghiệp chưa sử dụng hết công suất do vướng các quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công. Do đó, UBND Quận 7 kiến nghị sớm có quy định phân cấp thẩm quyền Chủ tịch UBND quận phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thanh Hải -

Đức Minh