Đề nghị phân bổ nguồn lực xây dựng cơ sở, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp

Thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Cho ý kiến về lĩnh vực tư pháp, một số đại biểu đề nghị Quốc hội cần tiếp tục có cơ chế phân bổ nguồn lực xây dựng cơ sở, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp.

Điểm lại một số khó khăn của ngành tòa án như việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số, vận hành hiệu quả phần mềm trợ lý ảo, giám sát, điều hành của Tòa án do thiết bị công nghệ thông tin chưa được trang bị đầy đủ và thiếu đồng bộ. Đại biểu kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục có cơ chế phân bổ nguồn lực xây dựng cơ sở, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp.

Bà ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình: “Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Quốc hội một cách hiệu quả. Tuy nhiên trang thiết bị đi mượn, cho thuê…để tổ..cần tăng cường nguồn lực đầu tư cho hoạt động này. Đề nghị..nhằm đảm bảo nghịq uyết 33 của Qh hiệu quả hơn”

Bà PHAN THỊ NGUYỆT THU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: “Quốc hội tiếp tục có cơ chế phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở các Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện, các trại tạm giam các tỉnh, các kho vật chứng của cơ quan thi hành án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề nghị Quốc hội xem xét tăng số lượng thẩm phán, thư ký Tòa án các cấp, đặc biệt là thẩm phán sơ cấp, trung cấp cho cả tòa án."

Một số đại biểu cũng đề nghị cần trang thiết bị ghi âm, ghi hình cho ngành toàn án, đề nghị Bộ Công an, Tòa án tối cao kịp thời trang bị cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin, phòng xét xử tại điểm cầu Trung tâm Tòa án và điểm cầu thành phần tại các trại tạm giam và các cơ quan tư pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam