Đề nghị kỷ luật 6 quân nhân thuộc Đảng bộ cảnh sát biển

Tại kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã đề nghị thi hành kỷ luật 6 quân nhân vi phạm thuộc Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

Cụ thể, đề nghị cảnh cáo 3 trường hợp, cách chức 3 trường hợp. Tại kỳ họp này, Đại tướng Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã yêu cầu, thời gian tới, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.