Hà Nội là một trong hai thành phố trực thuộc Trung ương có tiến độ lập quy hoạch chậm nhất

Tiếp tục thực hiện chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, sáng ngày 9/03, Đoàn giám sát của Quốc hội có buổi làm việc với Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi làm việc. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên làm việc.

Phát biểu tại phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá: với đặc điểm là đô thị đặc biệt, trái tim của cả nước, diện tích rộng, trong đó khu vực nông thôn lớn, dân số đông, mức độ tập trung lớn, đa dạng về văn hoá, trình độ phát triển kinh tế rất khác nhau giữa các khu vực, Thủ đô Hà Nội gặp những khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện lập quy hoạch. 

Đến ngày 7/3/2022 mới được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Như vậy, dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng là một trong hai thành phố trực thuộc trung ương có tiến độ lập quy hoạch chậm nhất. Trong đó, còn nhiều quy hoạch chưa hoàn thành như: Quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Sông Đuống, quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh; Quy hoạch chiếu sáng đô thị; 14 quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng các chung cư cũ … 

Đặc biệt, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô cũng chậm, đang trong quá trình soạn thảo, chưa được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, mới được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương điều chỉnh. Với tiến độ như vậy sẽ tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô là rất lớn, càng chậm thì càng cản trở sự phát triển không chỉ cho Thủ đô mà cho cả nền kinh tế. 

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, nguyên nhân chậm tiến độ là do Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có nội dung bao trùm, phạm vi nghiên cứu rộng, chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật liên quan. Trong khi đó, phương pháp tích hợp quy hoạch phải được thực hiện song song giữa các quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và tỉnh, nhưng nhiều nội dung quy hoạch còn chưa được xác lập, chưa rõ định hướng. Các đơn vị lúng túng, chưa định hướng được tính chất, nội dung, nội hàm và phạm vi nghiên cứu. Trong và ngoài nước hiện chưa có tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn đủ kinh nghiệm, một số đơn vị tư vấn quá tải, chưa bố trí được nhân sự hoặc chưa đủ điều kiện tham gia. Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch chung đô thị cho thành phố trực thuộc Trung ương được lập theo Luật quy hoạch đô thị có nhiều điểm trùng lắp với nội dung quy hoạch tỉnh được lập theo Luật Quy hoạch./.

Thực hiện : Thanh Nga Hải Yến Tùng Dương