Sửa Luật thi hành án dân sự: Phát huy vai trò của thừa phát lại

Công tác thi hành án dân sự hiện có nhiều ách tắc, nhiều bản án xét xử đã có hiệu lực pháp luật nhưng không tổ chức thi hành án được, giảm bớt tính nghiêm minh của pháp luật. Do đó, dự án Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội và cử tri chú trọng, quan tâm.