Đẩy nhanh cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 1/3, công dân Việt Nam khi làm hộ chiếu đã có thêm 1 lựa chọn mới là xin cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử thay vì hộ chiếu thông thường như trước. Đây là bước tiến đặc biệt quan trọng mà Bộ Công an đang trập trung triển khai trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Ngay sau khi thông tin về việc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử chính thức được triển khai, anh Lê Minh Trung cũng như nhiều công dân khác tranh thủ tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tại TPHCM để làm ngay hộ chiếu gắn chip điện tử.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, hộ chiếu trước đây sẽ phải thực hiện kiểm tra bằng thủ công tuy nhiên với hộ chiếu mới có gắn chíp điện tử sẽ tạo sự thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước đối với hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Hiện nay, trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử, vì lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất giữa các quốc gia.

Theo Cục quản lý Xuất nhập cảnh tại TPHCM, chỉ trong ngày đầu tiên thực hiện cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử đã có hơn 1.000 hồ sơ nộp trực tuyến thực hiện thành công trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo quy định Luật Xuất cảnh, nhập cảnh: “Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử hoặc hộ chiếu thường”. Riêng trường hợp dưới 14 tuổi bắt buộc đăng ký hộ chiếu gắn chíp điện tử. Trước mắt, việc cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện đối với công dân đang ở trong nước. Với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thực hiện.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền