Đầu tư hơn 800 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường sắt Hà Nội - Vinh

Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi đầu tư là khu đoạn đường sắt với điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh. Dự án thực hiện cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục: Cải tạo các cầu yếu; Cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn; Cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong nhỏ và một số hạng mục công trình bảo đảm khai thác đồng bộ; Xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tổng chiều dài dự án gần 320km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 811 tỉ đồng, thực hiện trong 3 năm, từ nay đến năm 2025. 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam