Đâu là nguyên nhân chậm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi?

Tại phiên chất vấn chiều 6/6, theo đại biểu Dương Văn Phước, Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ quản trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nhưng sau 3 năm triển khai chương trình vẫn rất chậm, Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, giải pháp.

Bên cạnh đó, hiện việc đào tạo nghề cho người có thu nhập thấp ở nhiều tỉnh chưa thực hiện được vì vướng do không xác định được thế nào là người có thu nhập thấp. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để giải quyết những vướng mắc trên, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai tiểu dự án này?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!