Đau đầu giải bài toán thiếu trường mầm non ở khu công nghiệp

Những năm gần đây, tình trạng thiếu trường, lớp mầm non nhất là ở những địa bàn có khu công nghiệp đã trở thành vấn đề "nóng" ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là sự gia tăng quy mô người lao động (hầu hết là nữ và ở độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi) tại các khu công nghiệp đang kéo theo những áp lực về chỗ học đối với ngành Giáo dục, nhất là giáo dục mầm non.

An cư thì mới lập nghiệp, để người công nhân yên tâm làm việc và sinh sống lâu dài, thì ngoài việc quan tâm phát triển nhà ở ,việc đảm bảo cơ sở trường lớp cho con em công nhân đang đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những khó khăn về thiếu trường, thiếu lớp, thì đối với đội ngũ giáo viên mầm non, họ cũng chịu rất nhiều thiệt thòi và áp lực với cường độ lao động căng thẳng. Nếu thực hiện việc trông trẻ ngoài giờ cho phù hợp với đặc thù làm ca của lao động tại các khu công nghiệp thì áp lực đối với giáo viên mầm non lại càng lớn hơn. Trong khi những chính sách đãi ngộ cho nhóm giáo viên này còn rất hạn chế.

Giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất đã được đưa vào diện ưu tiên phát triển như đối với giáo dục mầm non ở các vùng sâu, vùng xa... Ðiều này thể hiện sự quan tâm của Ðảng, Chính phủ trước thực trạng khó khăn của giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp trong thời gian qua. Tuy nhiên, quá trình chuyển động để chính sách đi vào thực tế tại các địa phương vẫn cần mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Thực hiện : Hoàng Hương Đức Minh