Dấu ấn vị Trung tướng với đường Trường Sơn huyền thoại

Lịch sử và hiện tại đã chứng minh, cuộc đời binh nghiệp và cách mạng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Chúng ta ngày nay đi trên đường Hồ Chí Minh từ Nam ra Bắc, là đang trải qua những dấu ấn của vị tư lệnh năm xưa.

Trong vòng thời gian 10 năm là Tư lệnh đoàn 559, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có công đưa đường Trường Sơn từ 1 con đường mòn nhỏ trở thành tuyến vận tải lớn được mệnh danh là "trận đồ bát quái xuyên rừng rậm". Đây là biểu hiện sinh động của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Quân số có lúc lên tới hơn 12 vạn cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống đường chiến lược này khi tướng Nguyên vào tiếp nhận đã có 5 tiểu đoàn xe với 750 xe tải, chia thành 4 binh trạm; đến năm 1975 đã phát triển thành 2 sư đoàn vận tải với 10.000 xe tải. Cùng với đó là sáng kiến binh chủng hợp thành, đảm bảo an toàn vận chuyển xuyên suốt chiến dịch.

Tại Hội thảo khoa học về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các đại biểu nhận định: Chính tầm nhìn của ông đã định hình nên tuyến đường Hồ Chí Minh hôm nay. Cùng với đó đề xuất phải làm đường kết nối từ Cam Lộ đi Túy Loan mà nay là tuyến cao tốc hiện hữu. Việc xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh là trách nhiệm giúp đồng bào vùng cao từng bước thoát nghèo, phát triển kinh tế.

100 năm sinh trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, tri ân những đóng góp của ông với đất nước. Mà ở đó tuyến đường Trường Sơn là minh chứng sinh động cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm của nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Tiểu Bảo - Đào Bảo