"Đạo đức nhà giáo xếp theo hạng hay sao?"

Đây là câu hỏi được ông Lê Xuân Thân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà đặt ra trong phiên giải trình việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do Ủy ban Pháp luật tổ chức.

Nhấn mạnh mọi giáo viên ở bất kỳ hạng nào, có thâm niên nhiều hay ít, ở bất cứ cơ sở giáo dục nào cũng phải bảo đảm có chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp nói chung và đạo đức nhà giáo nói riêng, do vậy thành viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm rõ căn cứ để quy định tiểu chuẩn đạo đức với giáo viên.

Ông LÊ XUÂN THÂN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà:Giáo viên hạng hai, hạng ba trong đó có phân loại về tiêu chí của đạo đức giáo viên, tôi xin hỏi là cơ sở nào để Bộ trưởng quy định đạo đức theo hạng như vậy? Hạng 1 khác hạng 2, hạng 2 khác hạng 3, thế đạo đức nhà giáo theo hạng hay như thế nào? Tại sao Thông tư lại quy định như vậy?”

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ quy định về các tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo theo hạng.

Ông NGUYỄN KIM SƠN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Người mà trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng và tính lan toả càng cao thì yêu cầu về tính gương mẫu và phẩm chất phải yêu cầu cao lên. Khi ban hành Thông tư thì có nhiều ý kiến, góp ý. Việc này Bộ Giáo dục đã tiếp thu và khi xem xét khi sửa đổi thông tư 01 đến 04, điều này đã điều chỉnh.”

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông với nhiều điểm mới đáng lưu ý như việc Giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp, bỏ bớt chứng chỉ bồi dưỡng.
 

Thực hiện : Thùy Linh Thế Anh