Đánh giá năng lực cán bộ qua lấy phiếu tín nhiệm

Sáng nay 5/12, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 21, HĐND khóa VIII nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2023 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã báo cáo kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua đến toàn thể đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị, sẽ cho ý kiến với 23 báo cáo và thông qua 18 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết như: Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư kinh tế xã hội trên địa bàn; Chấp thuận chủ trương thu đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án; Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Kỳ họp HĐND lần thứ 21, khóa VIII, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ông Lê Quang Tùng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ.

Kỳ họp HĐND lần thứ 21, khóa VIII, tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/12.

Võ Linh