Đánh giá chất lượng cung ứng các dịch vụ công

Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Nhấn mạnh xã hội hóa ở các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp là chính sách quan trọng để thu hút các cá nhân, tổ chức đầu tư, giảm bớt sự tham gia của nhà nước vào cung ứng các dịch vụ công. Tuy nhiên đại biểu đề nghị cần đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ, để không xảy ra tình trạng “mặc đồng phục chính sách”.

Qua quá trình thẩm tra Dự án Luật thủ đô sửa đổi và phản ánh từ các cơ quan của thành phố Hà Nội, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị bộ tài chính làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền trong sử dụng tài sản công để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận kết quả đạt được của các bộ trong thực hiện Nghị quyết 19 của trung ương. Tuy nhiên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, nhiều văn bản chưa được ban hành theo tiến độ; một số nhiệm vụ Chính phủ giao nhưng 2 bộ chưa hoàn thành. Điển hình như: Thông tư riêng quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Hay quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập...

Bên cạnh đó, một số văn bản đã ban hành nhưng trong quá trình áp dụng đã phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc chưa có sự thống nhất. Vẫn còn một số nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết số 19 nhưng 2 bộ chưa thực hiện như: việc xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Bộ Tài chính chưa áp dụng mô hình quản trị như doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Hồng Dũng