Đảm bảo triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Sáng 3/3, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử về việc triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2023. Cùng dự có Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Theo kế hoạch, năm 2023, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử sẽ tổ chức các hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu về kỹ năng lập pháp, phân tích chính sách với các nội dung liên quan đến một số dự án luật như: Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giao dịch điện tử, chính sách về tài chính y tế trong phòng, chống dịch…Đồng thời phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân của 44 tỉnh, thành tổ chức các hội nghị bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên sâu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ của đội ngũ đại biểu dân cử cả ở trung ương và địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quan tâm đến công tác hướng dẫn, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Chủ tịch Quốc hội đã nhiều lần nhắc đến vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Trung tâm lưu ý 9 vấn đề, trước hết cần xác định được nội dung cụ thể bồi dưỡng cho từng đối tượng, báo cáo viên cho từng hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn lãnh đạo Ban công tác đại biểu cũng như lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tiếp tục đổi mới tư duy, thể hiện tầm nhìn, quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt và quyết làm để công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu dân cử đạt hiệu quả thực chất hơn nữa./.

Dương Dung