Đảm bảo tránh lộ lọt khi tích hợp nhiều thông tin vào căn cước công dân

Tiếp tục chương trình phiên họp 25, chiều ngày 18/8, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Ủy ban TVQH cho rằng việc đưa nhiều thông tin cá nhân vào thẻ căn cước công dân dẫn đến tăng nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân. Do vậy đề nghị cần giải pháp chỉ cấp quyền đọc thông tin tích hợp trong căn cước công dân phù hợp với yêu cầu quản lý, giao dịch của công dân trong từng trường hợp cụ thể.

Các thông tin được đề xuất tích hợp bổ sung vào thẻ căn cước công dân đều là thông tin cá nhân, bí mật đời tư như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tài khoản ngân hàng, lý lịch tư pháp… gắn với quyền con người.

Một số thành viên UBTVQH đề nghị nêu rõ sự cần thiết và đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung cập nhật theo chính sách mới và làm rõ việc cập nhật sẽ được triển khai như thế nào. Bên cạnh đó cần làm rõ công tác quản lý để tránh làm lộ lọt thông tin cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần rà soát, nghiên cứu quy định cụ thể về phân loại trường thông tin bắt buộc cập nhật, trường thông tin thu thập từ người dân trên tinh thần tự nguyện và quy định rõ việc thu thập, cập nhật, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý dự thảo luật bảo đảm chất lượng cao, không vi phạm quyền công dân, vấn đề kỹ thuật phải dễ hiểu dễ thực hiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong nhân dân, để người dân thấy ý nghĩa của chuyển đổi số, giá trị pháp lý của căn cước cũng như tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước công dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng