Đảm bảo hiệu quả việc quản lý, sử dụng không gian ngầm

Thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), những vấn đề liên quan đến việc quản lý sử dụng không gian ngầm; quy hoạch phải gắn với công tác bảo vệ môi trường…là những nội dung được các Đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến.  

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành đồ án quy hoạch chung về không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm. Đại biểu nhìn nhận việc quản lý và sử dụng không gian ngầm hiệu quả chính là một trong những nguồn tài nguyên để phát triển Thủ đô.

Về quy hoạch chung thủ đô, có ý kiến đại biểu cho rằng phải đảm bảo xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường. Đại biểu đề nghị cần phải bổ sung quy định về việc phân tán những hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm ra xa ngoài Thủ đô.

Đại biểu cũng đề nghị cần có chính sách đột phá so với pháp luật hiện hành, đó là phân quyền cho Hà Nội về điều chỉnh, phân vùng môi trường trong quy hoạch thủ đô mà không phải áp dụng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quy hoạch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam