Đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch Thủ đô và các quy hoạch khác

Sáng nay 20/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Cho ý kiến về nội dung này, các Đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu làm được như quy hoạch, Thủ đô Hà Nội tương lai sẽ là một đô thị hiện đại, văn minh, phát triển xứng tầm với các thủ đô, thành phố trong khu vực và thế giới.

Quy hoạch Thủ đô đưa ra 8 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi. Trong đó có quan điểm lấy kinh tế, phát triển không gian đô thị là động lực phát triển chủ yếu. Phát triển sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô, trục văn hoá di sản, du lịch văn hoá kết nối vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo đại biểu, một trong những việc quan trọng phải tập trung là giải quyết nút thắt của thủ đô về giao thông.

Ngoài ra có ý kiến đề nghị cần đảm bảo tính thống nhất của Quy hoạch Thủ đô; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung với các quy hoạch khác có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc lập và vẽ quy hoạch đã khó, nhưng việc thực hiện được càng khó hơn, do đó đề nghị sau khi được phê duyệt, Hà Nội cần xây dựng kế hoạch triển khai khả thi, trong đó có cơ chế, chính sách, huy động nguồn vốn, tổ chức triển khai các danh mục dự án.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam