Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các giám sát: Kinh nghiệm từ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

11 cuộc giám sát, khảo sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trong năm 2022 là kết quả đến từ sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần đổi mới "từ sớm, từ xa” góp phần hoàn thiện công tác xây dựng lập pháp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các lĩnh vực giám sát, khảo sát mở rộng, trải dài từ khoa học, đổi mới sáng tạo, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, giao thông, công thương…, lĩnh vực nào cũng lan tỏa tinh thần đổi mới, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì tiến hành giám sát trong việc xây dựng kế hoạch, bảo đảm chất lượng các kết luận và báo cáo kết quả giám sát. Các giám sát đều đúng, trúng vấn đề, thông qua các giám sát, Ủy ban đã cố gắng tháo gỡ vướng mắc, bức xúc mà đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân và xã hội quan tâm, kiến nghị.

Nhận diện rõ vấn đề, quyết tâm đeo đuổi đến cùng các vấn đề giám sát, hậu giám sát, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã và đang thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản và trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Bích Hạnh Thùy Linh