Đắk Nông: Làm rõ vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát cơ động

Chiều 19/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với các quy định trong dự thảo, đồng thời đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý và đã có sửa đổi một số điều của Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) để phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều ý kiến đề nghị luật cần quy định cụ thể hơn quyền hạn của cảnh sát cơ động, nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành, thể hiện đúng vị trí, chức năng là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. 

Vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng CSCĐ cũng cần được làm rõ, tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác. Bên cạnh đó, phải rà soát thật kỹ về trang bị, chính sách đối với CSCĐ và trách nhiệm của chính quyền các cấp, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với thực tiễn, đúng với phạm vi, quyền hạn, tính khả thi…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, sát thực của các đại biểu. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, góp ý xây dựng dự thảo luật một cách sâu sắc, cụ thể, nhằm bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách cho lực lượng CSCĐ.

Thực hiện : Phúc Hân