Đắk Nông: Chuyển điều tra vụ mua sắm kit test của công ty Việt Á

Ngày 9/7, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển vụ việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông mua sắm 4 gói thầu sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) sang Công an tỉnh này để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, trong năm 2020-2021, CDC Đắk Nông đã thực hiện mua sắm 22 gói thầu hóa chất, sinh phẩm, trong đó có 4 gói thầu liên quan đến Công ty Việt Á.
Ở 4 gói thầu này, có 3 gói thầu được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 1 gói thầu do Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với tổng giá trị hơn 743 triệu đồng. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục mua sắm 4 gói thầu hóa chất, sinh phẩm được xác định đã có một số khuyết điểm, hạn chế.

Trong đó, các gói thầu số 1, 2, 3 chưa thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu. Riêng gói thầu số 2 còn có việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước thời điểm ký biên bản thương thảo hợp đồng, trước thời điểm có kết quả thẩm định.

Được biết, hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã thu thập hồ sơ và yêu cầu CDC tỉnh này báo cáo nội dung liên quan đến việc thực hiện 4 gói thầu mua sắm kit test nói trên.

Quang Trịnh