Đại tá Hoàng Long Xuyên: “Thời ấy, vào Đảng có phải dễ đâu! Phấn đấu, thử thách rất nhiều”

107 tuổi đời, Đại tá Hoàng Long Xuyên, người Tiểu đội trưởng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là nhân chứng cuối cùng của đội quân đàn anh trong cả nước.

Chia sẻ với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đại tá Hoàng Long Xuyên nhớ lại: “Thời ấy, vào Đảng có phải dễ đâu! Phấn đấu, thử thách rất nhiều…”.

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu câu chuyện về Đại tá Hoàng Long Xuyên - người được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yêu quý lấy tên đặt cho cả một trung đoàn.

Khải Mông - Hồng Quyên