Đại hội Công đoàn pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 18/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng dự Đại hội công đoàn bộ phận Pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn bộ phận Pháp luật chú trọng đến công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các đoàn viên công đoàn; quan tâm, phối hợp với Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Pháp luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập hợp tâm tư, nguyện vọng từ các công đoàn viên trong đơn vị và kịp thời gửi những kiến nghị, đề xuất tới Hội nghị đối thoại thường kỳ giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với cán bộ, công chức và công đoàn viên.

Cơ bản tán thành dự thảo Báo cáo công tác công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng bối cảnh tình hình nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi mới, trong đó có những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động công đoàn đòi hỏi tiếp tục đổi mới hoạt động của Công đoàn viên chức Việt Nam nói chung, Công đoàn Văn phòng Quốc hội và công đoàn bộ phận. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn bộ phần cần tiếp tục đổi mới, nghiên cứu tìm tòi đa dạng hóa các hình thức hoạt động, làm tốt hơn nữa những công việc liên quan đến chăm lo bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thùy Linh - Nhật Huy