Đại biểu Trương Xuân Cừ (TP Hà Nội): Nếu thu ngân sách của một xã là 14 triệu đồng/năm thì thanh tra cái gì!

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) chiều 13/6, nhiều đại biểu Quốc hội đã tham gia góp ý về các vấn đề liên quan tới việc nên hay không nên thành lập thanh tra cấp huyện. Theo đó, đại biểu Trương Xuân Cừ (TP Hà Nội) bày tỏ một số băn khoăn.

Tôi cơ bản đồng tình với tờ trình của Chính phủ là phải có thanh tra cấp huyện, nhưng huyện nào cũng có thanh tra là tôi cực kỳ băn khoăn.

Trong 705 đơn vị hành chính cấp huyện của chúng ta thì các thành phố, quận, thành phố thuộc thành phố, quận, thị xã khác biệt rất xa so với nhiều huyện miền núi, từ quy mô, từ tính chất trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tôi chỉ lấy ví dụ có một quận ở Hà Nội thu bình quân năm 2021 là 12.000 tỉ đồng, trong khi đó, một huyện ở miền núi năm 2021 thu trên địa bàn 15 tỉ đồng, nó khác biệt nhau rất lớn. Theo tôi, nếu chúng ta cứ xác định là đơn vị hành chính cấp huyện đều phải có thì tôi e rằng chúng ta chưa nhất quán.

Trong vấn đề tinh giản biên chế, các cơ quan chuyên môn của cấp huyện hiện nay cực kỳ eo hẹp, khoảng 10 hoặc 11 biên chế, chia ra mỗi một cơ quan tham mưu chuyên môn một vài biên chế. Có những phòng chuyên môn làm "đầu tắt mặt tối", nhưng nếu chúng ta thành lập cơ quan thanh tra ra mà không có các đối tượng thanh tra có khi lại là vấn đề phản cảm, đề nghị chúng ta cân nhắc.

Tôi nghĩ rằng đối với quận, huyện, thành phố để có thể tiến tới sau 10 năm, 20 năm có thanh tra cấp phường, bởi vì 1m2 đất là hàng tỉ bạc, thu ngân sách trên địa bàn, công tác cán bộ, đủ các lĩnh vực quản lý, nó nảy sinh các vấn đề phức tạp. Nhưng đối với một huyện, nếu thanh tra huyện lấy đối tượng là cấp xã, báo cáo các đồng chí năm 2016 tôi đến một xã, thu ngân sách của xã được huyện giao cho là 14 triệu/năm thì thanh tra cái gì, bí lắm.