Đại biểu Quốc hội lên tiếng trước tình trạng quân xanh, quân đỏ trong đấu thầu

Tình trạng quân xanh, quân đỏ, dùng đủ các chiêu trò lách luật trong hoạt động đấu thầu đã được nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng tại nghị trường. Điều này xuất phát từ nguyên nhân về tiêu chí lựa chọn trong hồ sơ mời thầu. Vì vậy, thảo luận về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần dành một chương quy định chi tiết về hồ sơ mời thầu để khắc phục tình trạng quân xanh, quân đỏ.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chỉ ra hạn chế lớn nhất trong đấu thầu trong thời gian vừa qua là số lượng tham gia dự thầu rất ít, kể cả đấu thầu trên mạng. Điều đó chứng tỏ tính cạnh tranh không cao, nguyên nhân có thể thông tin được cài cắm trong hồ sơ mời thầu, làm hạn chế những nhà thầu tham gia, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng để hạn chế việc cài cắm thông tin cần quy định rất rõ trong hồ sơ mời thầu.

Giải trình thêm về ý kiến mà đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh để khắc phục tình trạng gian lận thông thầu, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu, dự thảo Luật cũng đã đưa ra nhiều quy định để tránh hiện tượng này.

Đấu thầu nếu không được quy định và quản lý một cách chặt chẽ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi. Vì vậy cần bảo đảm thực hiện chặt chẽ 6 công khai trong đấu thầu, bao gồm công khai về điều kiện được dự thầu; danh sách và năng lực của những nhà thầu; điều kiện được trúng thầu; quá trình chấm thầu; kết quả trúng thầu; kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của nhà thầu.