Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung một số tỉnh vào vùng động lực quốc gia

Báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia đã đề xuất các định hướng phân vùng trọng điểm đầu tư, vùng khuyến khích phát triển, tuy nhiên trong phiên thảo luận sáng nay 7/1, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm một số tỉnh vào vùng động lực quốc gia, hành lang kinh tế.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thuận lợi, có khả năng đóng góp đối với việc hình thành vùng động lực quốc gia, các hành lang kinh tế, nhiều đại biểu đã đề xuất thêm một số tỉnh vào vùng động lực.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trên cơ sở hiện nay, đã lựa chọn một số địa bàn trọng tâm, trọng điểm, có yếu tố thuận lợi nhất để ưu tiên thể chế, nguồn lực hình thành vùng động lực, taọ sức lan toả lớn. Các vùng khác đã đưa ra định hướng sẽ dần hình thành các vùng động lực mới. Với các tỉnh mà đại biểu đề xuất, trong quá trình phát triển nếu thấy đủ điều kiện sẽ điều chỉnh bổ sung trong các vùng động lực mới này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam