Đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp gỡ rào cản với nhiều dự án BOT

Nhiều dự án BOT trên cả nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên chất vấn sáng nay 8/6 đối với tư lệnh ngành GTVT.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng GTVT làm rõ, cụ thể về công tác xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án BOT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, Bộ GTVT cũng rất trăn trở về vướng mắc tại các dự án này. Bộ đã tổng kết đánh giá và thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ tháo gỡ triệt để rào cản, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư BOT, từ thể chế, chính sách đến các vấn đề cụ thể.

Thời gian tới, Bộ sẽ trình lại phương án xử lý với 8 dự án BOT trước đây đến cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.