Đại biểu Quốc hội: Cần hoàn thiện các quy định, vai trò của việc khám chữa bệnh từ xa

Đánh giá cao ban soạn thảo chuẩn bị từ xa, từ sớm, qua đó đã lấy được nhiều ý kiến chất lượng, tham vấn được nhiều chuyên gia vào dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình Quốc hội lần này. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, dự án Luật sửa đổi luật lần này đề cập đến khám, chữa bệnh từ xa còn ít. Do vậy dự thảo luật cần phải làm rõ vai trò của việc khám chữa bệnh từ xa.

Cho ý kiến về khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ chữa bệnh từ xa, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến (đoàn Bình Thuận) đề cập đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh cho người dân, trong đó chú trọng việc khám, chữa bệnh từ xa để phù hợp với xu thế của các nước phát triển trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên dự thảo luật còn chung chung, chưa cụ thể trong khi thực tiễn hoạt động này diễn ra vô cùng đa dạng, phong phú. Đại biểu đề nghị cần có 1 chương riêng để quy định nội dung này.

Một số đại biểu cũng cho rằng các cơ sở y tế thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh từ xa cần có giấy phép hoạt động riêng, không thể sử dụng giấy phép như các cơ sở khám, chữa bệnh thông thường, quy trình khám, chữa bệnh từ xa cũng cần được luật hoá vì có những đòi hỏi, yêu cầu khác với hoạt động khám, chữa bệnh thông thường. Do đó, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cơ chế thanh toán và trách nhiệm của các cá nhân và cơ quan liên quan.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền